Welkom bij InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

Centraal loket

InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. We schrijven certificeringsregelingen en informeren daarover. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek.

Echteinstallateur.nl
InstallQ-erkende en -gecertifieerde bedrijven zijn te vinden in het kwaliteitsregister De Echte Installateur.

Erkennen

Lees verder

Certificeren

Lees verder

EVC-traject

Lees verder

Accrediteren

Lees verder

Opleidingen, examens & bijscholing

Lees verder

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: daaraan werkt InstallQ met kwaliteitsregelingen